Skip to content

3D vizualizacija

Posebnu pažnju skrećemo na  pružanje usluga izrade 3D vizualizacije i animacije koristeći savremene programe kako za potrebe svojih projekata tako i za druge projektne kuće koje nisu u mogućnosti izraditi vizualizaciju za svoje projekte.

3D vizualizacijom se omogućava doživljaj prostora na najbolji mogući način. To je jedini način da investitor vidi budući izgled objekta, kako enterijera tako i eksterijera.