Kako do dozvole

[vc_row cth_layout=”monolit_page_sec” parallax_inner_op=”0.9″ sec_number=”01″ sec_number_par=”100″ parallax_inner=”1441″][vc_column][vc_column_text]

Provjeriti da li je dozvoljena gradnja u nadležnu općinsku službu

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row cth_layout=”monolit_page_sec” parallax_inner_op=”0.9″ sec_number=”02″ sec_number_par=”100″ parallax_inner=”1475″][vc_column][vc_column_text]

Popuniti obrazac “Projektni zadatak”

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row cth_layout=”monolit_page_sec” parallax_inner_op=”0.9″ sec_number=”03″ sec_number_par=”100″ parallax_inner=”1463″][vc_column][vc_column_text]

Izrada idejnog projekta na osnovu “Projektnog zadatka”

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row cth_layout=”monolit_page_sec” parallax_inner_op=”0.9″ sec_number=”04″ sec_number_par=”100″ parallax_inner=”1475″][vc_column][vc_column_text]

Podnosi se idejni zahtjev za urbanu saglasnost sa idejnim projektom – izdaje se urbana saglasnost

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row cth_layout=”monolit_page_sec” parallax_inner_op=”0.9″ sec_number=”05″ sec_number_par=”100″ parallax_inner=”1456″][vc_column][vc_column_text]

Izrada građevinskog projekta koji mora biti usklađen prema rj. o urbanoj saglasnosti

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row cth_layout=”monolit_page_sec” parallax_inner_op=”0.9″ sec_number=”06″ sec_number_par=”100″ parallax_inner=”1470″][vc_column][vc_column_text]

Građevinski projekat se u 3 primjerka preda u nadležnu općinsku službu i izda se građevinska dozvola

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]