Skip to content

3D vizualizacija/animacija

    3D vizualizacija/animacija

     

    Posebanu pažnju srećemo na  pružanje usluga izrade 3D vizualizacije i animacije koristići savremene programe kako za potrebe svojih projekata tako i za druge projektne kuće koje nisu u mogućnosti izraditi vizualizaciju za svoje projekte.

    3D vizualizacijom se omogućava doživljaj prostora na najbolji mogući način. To je jedini način da investitor vidi budući izgled objekta, kako enterijera tako i eksterijera.