Projektni zadatak

Projektni zadatak

 

Klijent u saradnji sa projektantom definiše svoje želje, ideje i zamisli. Krajnji rezultat ove faze jeste PROJEKTNI ZADATAK koji zajedno sa podlogama za izradu tehničke dokumentacije čini temelj izrade svakog projekta. Kroz projektni zadatak klijent pismenim putem u saradnji sa projektantom iznosi jasne ciljeve izrade projekta.