Skip to content

Glavni projekti

  Glavni projekti

   

   

  Glavni projekat se izrađuje u skladu sa urbanističkom saglasnošću koja je usklađena sa Idejnim projektom. Na osnovu glavnog projekta dobiva se građevinska dozvola, koja je osnov za početak izvođenja radova. Glavni projekta se predaje u tri primjerka (nadležnoj opštinskoj službi, investitoru i izvođaču radova). Ukoliko je objekat izvoden prema glavnom projektu bez odstupanja od istog, može se dobiti upotrebna dozvola.

   

  Glavni projekat je skup međusobno usklađenih projekata:

  • arhitektonskog projekta,
  • projekta statičkog proračuna,
  • projekta vodovoda i kanalizacija,
  • projekta elektroinstalacija,
  • po potrebi: – projekta mašinskih instalacija, -projekta vanjskog uređenja, – eleborata, – revizije projektne dokumentacije.

   

  Glavni projekat slijedi idejni i njime se ispunjavaju svi aktuelni standardi i zahtjevi za gradnju. U glavnom projektu se razrađuje idejno rješenje i po njemu se u konačnici izvodi