Skip to content

Statika

  Statika

   

  U okviru nasih usluga nudimo Vam i usluge projektovanja konstrukcije prema najnovijim pravilnicima i standardima.
  Projektovanje modernih stambenih, poslovnih i industrijskih objekata sa najnovijim softwerom.

   

  • Idejni Projekti
  • Glavni Projekti
  • Izvedbeni Projekti
  • Staticki proračun betonskih, čeličnih i drvenih konstrukcija
  • Izrada radioničke dokumentacije, planova oplate i nacrta armature.

   

  Iza nas stoji 10 godina iskustva u projektovanju konstrukcija i razlicitih tipova objekata u citavoj Europi. Imamo saradnju sa vrhunskim Projektnim biroima u Austriji i Njemackoj.