Statika

Statika

 

U okviru nasih usluga nudimo Vam i usluge projektovanja konstrukcije prema najnovijim pravilnicima i standardima.
Projektovanje modernih stambenih, poslovnih i industrijskih objekata sa najnovijim softwerom.

 

  • Idejni Projekti
  • Glavni Projekti
  • Izvedbeni Projekti
  • Staticki proračun betonskih, čeličnih i drvenih konstrukcija
  • Izrada radioničke dokumentacije, planova oplate i nacrta armature.

 

Iza nas stoji 10 godina iskustva u projektovanju konstrukcija i razlicitih tipova objekata u citavoj Europi. Imamo saradnju sa vrhunskim Projektnim biroima u Austriji i Njemackoj.