Skip to content

Iza nas je desetogodišnje radnog iskustva na izradi predmjerskih količina za sve vrste građevinskih objekata, kako u BiH tako i u zemljama EU.

Usluga izrade predmjera i predračuna, tačnije izrada procjene vrijednosti investicije zahtjeva strogu pažnju, a mi smo spremni da vam u razumnom roku i po pristupačnim cijenama riješimo ovaj zadatak.