Skip to content

Politika privatnosti

1. Ime i podaci kontakta osobe koja je odgovorna za obradu podataka i naziv firme

Ova informacija o zaštiti podataka važi za:

Odgovorno lice: Elvirs Delic, Waldspielplatz 30, 82319 Starnberg

2. Pravo i pohrana podataka koji se odnose na osobe kao i vrsta i svrha njihove primjene

a) Posjeta webstranice

Prilikom posjete webstranici www.areyouhiding.de. automatski se šalju pomoću internetskog preglednika koji Vaš konačni uređaj koristi  informacije na server naše webstranice. Ove informacije biće privremeno u tzv.  logdatoteci pohranjene. Sljedeće informacije  su bez Vašeg rada obuhvaćene i pohranjene  do automatskog brisanja:

 • IP adresa određenog računara
 • Datum i vrijeme pristupa
 • Ime i URL datoteke koja je otvarana
 • Webstranica, sa koje je uslijedio pristup (referrer-URL),
 • Internetski preglednik koji se koristi i u datom slučaju sistem Vašeg računara kao i ime Vašeg Access-providera.

Navedene podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • Garancija besprijekornog pristupa webstarnici
 • Garancija komfornog korištenja naše webstranice
 • Procjene sigurnosti sistema i stabiliteta kao i ostale administrativne svrhe

Pravnu osnovu za obradu podataka čini član 6. stav 1. str. 1 zakona o zaštiti podataka. Naši opravdani interesi slijede iz gore navedenih svrha na pravo podataka. Ni u kojem slučaju nećemo koristiti podatake u tu svrhu, da ih povezujemo sa Vašom osobom. Osim toga koristimo kolačiće prilikom posjete naše webstranice kao i analize. Detaljna obrazloženja dobit ćete pod brojem 4 i 5 ove izjave o zaštiti podataka.

b)  Pri prijavi za naše letke

Ukoliko ste prema članu 6. stav 1. alineja 1. zakona o zaštiti podataka izričito dali saglasnost koristiti ćemo Vašu E-Mail-adresu da bismo Vam slali redovno letke sa novostima. Za primanje letaka dovoljno je navesti samo E-Mail-adresu. Odjava je u svakom trenutku moguća kao npr. preko linka na kraju svakog letka. Alternativno možete Vašu želju za odjavom u svakom trenutku poslati na E-Mail: support@areyouhiding.de

c) Korištenje našeg kontaktformulara

Ukoliko imate pitanja bilo koje vrste nudimo Vam mogućnost, da sa nama stupite u kontakt putem formulara koji se nalazi na webstranici. Pri tome je potrebno navesti važeću E-Mail-adresu kako bismo znali od koga dolaze pitanja i kako bismo na iste dali odgovor. Ostali podaci su fakultativni.

Obrada podataka u svrhu kontaktiranja sa nama uslijedit će prema članu 6. stav 1. alineja 1. Zakona o zaštiti podataka na osnovu Vaše svojevoljne izjave.

Podaci koji se koriste za kontaktni formular briše se nakon završteka datog naloga.

d) Twitter:

Na našim stranicama uključene su i funkcije Twittera. Ove funkcije nude Auf unseren Seiten Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Korištenjem Twittera i funkcije “Re-Tweet”  objavljuju se webstranice sa Vašim Twitter-Accountom i drugih korisnika. Pri tome se I podaci penose na Twitter. Obratite pažnju na to, da mi kao ponuđači stranica nemamo informacije o sadržaju prenešenih podataka kao i njihovog korištenja od strane Twittera. Areyouhiding nema uticaja na vrstu i obim podataka kao i vrstu obrade i korištenja ili proslijeđivanja podataka trećim licima. Takođe on nema efektivnih mogućnosti kontrolisanja. Dalje informacije o tome možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka Twittera: twitter.com/de/privacy.Vaše postavke o zaštiti podataka kod Twittera možete promijeniti u postavkama računa: twitter.com/login?redirect_after_login=%2Faccount%2Fsettings.

e) LinkidIn:

Mi koristimo „Share-funkciju “ društvene mreže LinkedIn.  Ponuđač je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Ukoliko pritisnete LinkedIn „Share-Button“ (Plug-In)  i ukoliko ste prijavljeni Vašim računom na LinkedIn bićete u posebnom  prozoru internetskog preglednika na Vašem korisničkom računu proslijeđeni i možete električno objavljivanje koje je ostavljeno kao opcija na našoj webstranici uz dodavanje komenatra podijeliti. Preko Plug-In  uspostavlja se direktna veza između Vaše internetskog preglednika i LinkedIn-Server. LinkedIn  dobiva tako informacije, da ste Vi sa Vaše  IP-adrese posjetili našu webstranicu. Osim toga, za LinkedIn  je tada moguće, Vašu posjetu našoj stranici svrstati Vama i Vašem korisničkom računu. Obratite pažnju na to, da nemamo informacija o sadržaju prenesih (ličnih)  podataka kao i njihovog korištenja od strane LinkedIn Dalje informacije o tome možete naći u izjavi o zaštiti podataka LinkedIna na /www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

3. Davanje podataka

Davanje Vaših ličnih podataka trećim licima i drugima kao što je navedeno neće uslijediti. Podatke dajemo samo trećim licima kada:

 • ste shodno članu 6. stav 1. alineja 1 Zakona o zaštiti podataka dali izričiti pristanak
 • je davanje podataka shodno članu 6. stav 1. alineja 1. Zakona o zaštiti podataka neophodno za važenje, izvršenje i zaštiti prava i kada ne postoji razlog da Vi imate pretežno interesovanje na nedavanju Vaših podataka.
 • u slučaju, da za davanje podataka shodno članu 6. stav 1. alineja 1 Zakona o zaštiti podataka postoji zakonska obaveza kao i
 • da je to zakonski dopustivo i shodno članu 6. stav 1. alineja 1 Zakona o zaštiti podataka za razvoj odnosa iz ugovora sa Vama neophodno.

4. Kolačići

Mi koristimo na našoj stranici kolačiće. Pri tome se radi o malim datotekama koji Vaš internetski preglednik automatski proizvodi i koje se na Vašem krajnjem uređaju (laptop, tablet, smartphone i sl.)  pohranjuju ukoliko posjetite našu stranicu. Kolačići neće napraviti štetu Vašem krajnjem uređaju, ne sadrže viruse, trojanske konje ili slične softvere koji pričinjavaju štetu.

U kolačiću se ostavljaju informacije koje nastaju u vezi sa specifično upotrebljenim krajnjim uređajem. To ne znači da ćemo saznati Vaš identitet.

Korištenje kolačića služi da bi korištenje naše ponude za Vas bilo prijatnije. Tako upotrebljavamo tzv. sezonske kolačiće kako bismo prepoznali da ste posjetili pojedinačne strane naše webstranice. Nakon napuštanja naše stranice automatski se brišu.

Osim toga upotrebljavamo za optimiranje ljubaznosti za korisnike privremene kolačiće koji se pohranjuju za određeni vremenski rok na Vašem krajnjem uređaju. Ukoliko posjetite našu stranicu ponovo, kako biste koristili naše usluge, automatski se prepoznaje da ste bili kod nas i koje ste podatke i postavke koristili, kako ne biste jos jedanput morali unositi podatke.

Koristimo kolačiće  kako bismo korištenje naše webstranice statistički formirali i u svrhe optimiranja naših ponuda za Vas (vidi cifru 5). Ovi kolačići nam omogućuju da prilikom ponovne posjete naše stranice automatski prepoznamo, da ste stranicu već posjetili. Ovi kolačići se brišu nakon definiranog roka.

Podaci koji se obrađuju pomoću kolačića za navedene svrhe čuvanja  naših opravdanih interesa kao i trećih lica shodno članu 6. stav 1. alineja 1. Zakona o zaštiti podataka su neophodni.

Većina internetskih pregleda prihvata kolačiće automatski. Vi možete Vaš i. p. tako konfigurisati da Vaš kompjuter ne pohrenjuje kolačiće ili stalno se signalizira  prije nego se pojavi kolačić. Poptuno deaktiviranje kolačića može dovesti do toga da ne možete sve funkcije naše webstranice koristiti.

5. Alatke za analizu

Google Analytics

U svrhe oblikovanja i optimiranja naših stranica koristimo Google Analytics,  službu za web –analizu firme Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;  u daljem tekstu „Google“).  U vezi sa tim biće napravljeni  i korišteni pseudo korisnički profili i kolačići (pogledaj cifru 4). Informacije nastale pomoću kolačića  o korištenju ove webstranice kao što su:

 • tip /-verzija browsera
 • sistem koji se koristi
 • referrer-URL (stranica koja je prije posjećena),
 • ime računara (IP-Adresse),
 • vrijeme servera

šalju se Googlovom  serveru u USA i tamo se pohranjuju. Informacije se koriste kako bi se ocjenilo korištenje webstranice, sastavili izvještaji aktivnosti webstranice i pružile usluge u vezi sa korištenjem webstranice i interneta u svrhe istraživanja tržišta oblikovanja ovih internetstranica. Ove informacije se prenose takođe trećim licima ukoliko je to zakonom propisano ili ukoliko treća lica ove podatke po nalogu obrađuju. Ni u kojem slučaju neće biti Vaša IP-adresa sa ostalim podacima Googla povezana. IP adrese ostaju anonimne tako da svrstavanje nije moguće (IP-Masking).

Vi možete instaliranje kolačića pomoću i. p. softvera spriječiti ali Vas upozoravamo da u ovom slučaju se ne mogu koristiti bilo koje fumkcije ove webstranice u punom obimu.

Vi možete podatke koji nastaju pomoću kolačića i korištenje podataka koji se odnose na webstranicu (uključujući IP-adresu)  kao i obradu ovih podataka od strane Googla spriječiti tako što ćete Browser-Add-on skinuti i instalirati (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternativno uz Browser-Add-on,  a pogotovu kod i. p. na mobilnim uređajima možete spriječti Google Analytics ukoliko kliknete na ovaj link. Postavlja se Opt-out kolačić koji će u buduće spriječiti formiranje Vaših podataka prilikom posjete ove webstranice. Opt-out- kolačić važi samo  na ovom i. p. samo za našu webstranicu i postavlja se na Vaš uređaj. Obrišete li kolačiće u ovom browseru morate ponovo postaviti Opt-out-kolačić.

Ostale informacije u vezi zaštite podataka u vezi sa Google Analytics naćete na stranici Google Analytics-Hilfe (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Google Adwords

Kako bi se korištenje naše webstranice statistički obradilo i  u svrhu optimiranja naše webstranice za Vas procijenilo, koristimo Google Conversion Tracking. Pri tome Google Adwords  postavlja kolačić (vidi cifru 4) na Vaš računar, ukoliko Vi preko google-oglasa dođete do naše stranice.

Ovi kolačići ne važe nakon 30 dana i ne služe za ličnu identifikaciju. Posjeti li korisnik određene stranice webstranice Adwords-klijenata i rok kolačića još nije istekao. Google i klijenat mogu prepoznati da li je korisnik kliknuo na oglas i da li je do ove stranice preusmjeren.

Svaki Adwords-klijenat sadrži drugi kolačić. Kolačići se ne mogu preko webstranica Adwords- klijenata pratiti. Zadržane informacije pomoću konverzacijskih kolačića služe da bi se napravile konverzacijske statistike za Adwords-klijente koji su se odlučili za konverzacijski Tracking. Adwords-klijenti saznat će ukupan broj korisnika, koji su kliknuli na oglas i koji su upućeni na stranicu sa Conversion-Tracking- danom. Vi nećete dobiti informacije sa kojima se korisnici lično identifikuju. Ukoliko ne želite učestvovati u Tracking-postupku  Vi možete postavljanje kolačića odbiti- npr. preko postavke browsera, koja automatsko postavljanje kolačića generalno deaktivira. Vi možete kolačiće za Conversion-Tracking takođe deaktivirati ukoliko postavite Vaš i. p. tako da se kolačići od domena „www.googleadservices.com“  blokiraju. Upute o zaštiti podataka možete naći na stranici (https://services.google.com/sitestats/de.html).

6. Social Media Plug-ins

Na našoj webstranici  na osnovu člana 6. stav 1. alineja 1. Zakona o zaštiti podataka koristimo Social Plug-ins  društvene mreže Facebook, Twitter i Instagram kako bi naš ured bio poznatiji. Reklamne svrhe predstavljaju opravdan interes u smislu zakona o zaštiti podataka. Odgovornost za sistem koji podliježe zaštiti podataka treba da garantuje svaki ponuđač. Uključivanje Plug-ins slijedi u metodi dvaputa kliknuti kako bi se posjetioci naše webstranice najbolje zaštitili.

a) Facebook

Na našoj webstranici koristimo Social-Media Plugins od Facebooka kako bismo korištenje učinili više ličnim. U te svrhe koristimo „LIKE“ ili „PODIJELI “ dugme. Ovdje se radi o ponudi Facebooka.

Ukoliko otvarate stranicu naše reklame koja sadrži takav Plugin, Vaš i. p. će izgraditi direktnu vezu sa serverima Facebooka. Sadržaj Plugins  proslijeđuje se direktno sa Facebook-a na Vaš internetski preglednik i integriše se na webstranicu.

Povezivanjem Plugins Facebook dobija informaciju, da je Vaš internetski preglednik određene naše reklame koristio čak i  kada nemate Facebook-račun ili kada se niste prijavili na Facebook. Ova informacija (uključujući Vašu IP-adresu)  šalje se direktno internetskim preglednikom na server Facebooka u USA i tamo se pohranjuje.

Ukoliko ste prijavljeni na Facebook, Facebook može posjetu naše webstranice Vašem Facebookračunu direktno uvrstiti. Ukoliko sarađujete sa Plugins npr „LIKE“ oder „PODIJELI “ odgovarajuće informacije također se šalju  i pohranjuju direktno na server Facebooka. Osim toga informacije se objavljuju na Facebooku i prikazuju Vašim Facebook-prijateljima.

Facebook može ove informacije u svrhe reklame, istraživanja tržišta i oblikovanja Facebook stranica koristiti. Zato se prave Facebook korisnički -, interesni – i profili raznih veza kao npr. da se procjeni korištenje naše webstranice u odnosu na reklamne oglase, da bi se informisali drugi Facebook-korisnici o Vašim aktivnostima na našoj webstranici i da bi se stvorile druge usluge povezane sa korištenjem Facebooka.

Ukoliko ne želite da Facebook sakupljene podatke putem naših reklama svrstava, morate se prije posjete našoj webstranici odjavaiti sa Facebooka.

Svrhu i obim obrade podataka kao i dalju obrada i korištenje podtaka putem Facebook  kao i Vaša prava i mogućnosti postavki za zaštitu Vaše privatnosti možete provjerti na (https://www.facebook.com/about/privacy/).

c) Instagram

Na našoj webstranici koriste se tzv. društvene plugins („Plugins“)  od Instragrama kojim rukovodi Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).

Plugins  su obilježeni Instagram-logom npr u obliku „Instagram-kamere. “

Ukoliko otvarate stranicu naše reklame koja sadrži takav Plugin, Vaš i. p. će izgraditi direktnu vezu sa serverima Instagrama. Sadržaj Plugins  proslijeđuje se direktno sa Instagrama -a na Vaš internetski preglednik i integriše se na webstranicu.

Povezivanjem Plugins Instagram dobija informaciju, da je Vaš internetski preglednik određenu stranicu naše reklame koristio čak i  kada nemate instagram – profil ili kada se niste prijavili na instagram. Ova informacija (uključujući Vašu IP-adresu)  šalje se direktno internetskim preglednikom na server Instagrama u USA i tamo se pohranjuje.

Ukoliko ste prijavljeni na Instagram, Instagram može posjetu naše webstranice Vašem Instagram računu direktno uvrstiti. Ukoliko sarađujete sa Plugins npr Instagram “ odgovarajuće informacije također se šalju  i pohranjuju direktno na server Instagrama. Osim toga inormacije se objavljuju na Instagramu i prikazuju Vašim kontaktima.

Ukoliko ne želite da Instagram sakupljene podatke putem naših reklama svrstava u Vaš Instagram profil morate se prije posjete našoj webstranici odjaviti sa Instagrama.

Svrhu i obim obrade podataka kao i dalju obrada i korištenje podtaka putem Instagrama kao i Vaša prava i mogućnosti postavki za zaštitu Vaše privatnosti možete provjeriti na (https://www.facebook.com/about/privacy/(https://help.instagram.com/155833707900388)

7. Prava

Vi imate pravo:

 • shodno članu 15- Zakona o zaštiti podataka da zahtjevate informacije o Vašim ličnim podacima koje smo obradili. Posebno možete zahtjevati informacije o svrsi obrade, o kategoriji podataka vezani za osobe, o kategoroji primalaca koji su imali uvid ili će imati uvid u Vaše podatke, planiranje trajanja pohranjivanja podataka, postojanje prava na korekciju, brisanje, ograničenje obrade ili žalba, postojanje prava na žalbu, porijeklo podataka ukoliko ne potiču od nas kao i postojanje automatiziranog pronalaženja odluke uključujući Profiling i informacije vrijedne izjave
 • Shodno članu 16. Zakona o zaštiti podataka odmah da tražite korekcije netačnih ili upotpunjenje Vaših podataka koje smo mi pohranili
 • Shodno članu 17. Zakona o zaštiti podataka brisanje Vaših podataka koje smo mi pohranili ukoliko  je obrada prava na slobodu mišljenja i informacija za ispunjenje zakonske obaveze iz razloga javnog interesa ili za važenje, praktikovanje ili odbranu prava  neophodna;
 • Shodno članu 18. Zakona o zaštiti podataka na ogrančenje obrade podataka ukoliko tačnost podataka Vi osporavate, ukoliko je obrada mimo zakona a Vi odbijate brisanje podataka a mi te podatke više ne trebamo a  Vama su potrebni za važenje, praktikovanje ili odbranu prava ili ukoliko Vi shodno članu 21 Zakona o zaštiti podataka  budete uložili žalbu na obradu podataka;
 • Shodno članu 20. Zakona o zaštiti podataka da Vaši podaci koje ste nam dali na raspolaganja budu sadržani u strukturiranom, uobičajenom i čitkom formatu ili da zahtijevate prenos podataka nekim drugim odgovornim licima
 • Shodno članu 7. stav 3. Zakona o zaštiti podataka Vaše odobrenje koje ste jednom dali da opozovete. Posljedica toga je, da obradu podataka koja se bazira na ovom odobrenju mi više ne smijemo obrađivati.

8. Pravo na žalbu

Ukoliko su Vaši lični podaci na osnovu opravdanih interesa shodno članu 6. Stav 1. alineja Zakona o zaštiti podataka obrađeni, Vi imate pravo shodno članu 21. Zakona o zaštiti podataka pravo na žalbu obrade Vaših ličnih podataka i ukoliko postoje razlozi koji su nastali iz posebnih situacija ili ukoliko se žalba odnosi protiv direktne reklame. U zadnjem slučaju imate generalno pravo na žalbu koje ne zahtjeva posebnu situaciju.  Želite li iskoristiti pravo na žalbu dovoljan je E-Mail  na support@areyouhiding.de.

9. Sigurnost podataka

Mi koristimo za vrijeme posjete webstranici rašireni SSL-postupak (Secure Socket Layer) u vezi sa najvećim nivoom kodiranja koj podržava Vaš internetski preglednik. Po pravilu se radi o 256 Bita kodiranju. Ukoliko Vaš internetski preglednik ne podržava 256-Bi kodiranje baziramo se na 128-Bit v3 tehnologiji. Da li  se jedina strana našeg nastupa na internetu  kodirano prenosi , prepoznat ćete na kodiraom prikazu ključa odnosno simbolu ključ na donjoj statusnoj traci Vašeg internetskog preglednika. Služimo se i tehničkim i organizaciskim mjerama sigurnosti kako bismo Vaše podatke zaštititli od slučajnih ili namjenskih manipulacija, djelimičnog ili potpunog gubitka, uništenja ili pristupa neovlaštenih trećih lica. Naše sigurnosne mjere poboljšavaju se shodno tehnološkom napretku.

10. Aktuelnost i promjena izjave o zaštiti podtaka

Ova izjava o zaštiti podataka je akteulno važeća i ima oblik od febrauara 2019.

Zbog daljeg razvoja naše webstranice i ponuda na osnovu promjene zakona odnosno smjernica iz ustanova može biti neophdono da dođe do promjene izjave o zaštiti podataka. Aktuelna izjava o zaštiti podataka može se naći na webstranici www.areyouhiding.de/datenschutz i biti oštampana.