Skip to content

Glavni projekat

Glavni projekat se izrađuje u skladu sa urbanističkom saglasnošću koja je usklađena sa Idejnim projektom. Na osnovu glavnog projekta dobiva se građevinska dozvola, koja je osnov za početak izvođenja radova. Glavni projekat se predaje u tri primjerka (nadležnoj opštinskoj službi, investitoru i izvođaču radova). Ukoliko je objekat izvođen prema glavnom projektu bez odstupanja od istog, može se dobiti upotrebna dozvola.

Glavni projekat je skup međusobno usklađenih projekata:

Glavni projekat slijedi idejni i njime se ispunjavaju svi aktuelni standardi i zahtjevi za gradnju. U glavnom projektu se razrađuje idejno rješenje i po njemu se u konačnici izvodi.