Skip to content

Idejni projekat

Idejni projekat je prvi i najvažniji korak u projektovanju za svaku vrstu objekta, tj. temelj za izradu glavnog projekta. Idejnim projektom dolazimo do konačnog gabarita objekta, rasporeda prostorija, odabira konstrukcije i materijala, rješenja izgleda fasada i 3D vizualizacije. Na osnovu Idejnog projekta traži se Urbanistička saglasnost.